Affald – hvad skal hvor

Dit almindelige husholdningsaffald skal i 15 ltr.-poser og smides i affaldsskakten i opgangen. Brug ikke større poser, da de sidder fast i affaldskatten, og vi kan komme til at betale for udbedring. I gården står et storskraldsskur, hvor der kan afleveres bioaffald, storskrald (møbler, elektronikvarer m.v.). De præcise regler for hvad, der skal i hvilke container findes på kk.dk/affaldssortering. Du kan søge direkte her.

Pap skal i papcontainere, der står i aflukket i tilknytning til storskraldsrummet. Husk at skille pappet ad. Flasker, glas, aviser, reklamer og tøj til genbrug skal i de containere, der er placeret på ovre ved ind/udkørslen. For alle containere gælder det, at låget skal kunne lukkes. Det er ikke tilladt at stille ting for containerne, da renovationsfirmaet således ikke kan komme til containerne og tømme dem.

Se også denne guide: