Affald – hvad skal hvor

Dit almindelige husholdningsaffald skal i 15 ltr.-poser og smides i affaldsskakten i opgangen. Brug ikke større poser, da de sidder fast i affaldskatten, og vi kan komme til at betale for udbedring. I gården står et storskraldsskur, hvor der kan afleveres bioaffald, storskrald (møbler, elektronikvarer m.v.). De præcise regler for hvad, der skal i hvilke container findes på kk.dk/affaldssortering. Du kan søge direkte her.

Pap skal i papcontainere, der står i aflukket i tilknytning til storskraldsrummet. Husk at skille pappet ad. Flasker, glas, aviser, reklamer og tøj til genbrug skal i de containere, der er placeret på ovre ved ind/udkørslen. For alle containere gælder det, at låget skal kunne lukkes. Det er ikke tilladt at stille ting for containerne, da renovationsfirmaet således ikke kan komme til containerne og tømme dem.