mandag, februar 26, 2024

Nabobyggeri

Her vil bestyrelsen løbende lægge informationer om nabobyggeriet.


Støj:

Hvis du i forbindelse med byggeriet oplever støj eller støvgener, så skal du kontakte Københavns Kommune. Det gøres ved at udfylde en formular, som du finder via dette link: https://www.kk.dk/støj .

Du skal være opmærksom på, at en byggeplads må støje og støve på hverdage mellem kl. 7-19 og lørdage kl. 8-17. Der kan i nogle tilfælde være givet dispensation fra kommunens side. Hvis dette er tilfældet, så vil bestyrelsen modtage besked og lægge information om dette på denne side.

Københavns Kommune har også en “støjvagt”, som man kan ringe til udenfor de tidspunkter, hvor der må støjes og støves. Telefonnummer og tidspunkter finder du på https://www.kk.dk/støj

Skader:

Hvis du oplever skader i din lejlighed i forbindelse med Skanskas nabobyggeri, f.eks. revner i væg, skal du melde det til foreningens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet skal også have at vide, at Skanskas forsikringsselskab er Tryg.

Du finder kontaktoplysninger til foreningens forsikringsselskab her: https://www.detflexiblehus.dk/for-beboerne


10/11-23:

Indkørslen til gården:

I uge 46-48 skal det forventes at indkørslen til gården vil være lukket p.g.a. diverse arbejder i forbindelse med nabobyggeriet.


24/3-2023:

Indkørslen til gården:

I uge 13 vil indkørslen til gården vil være stærkt begrænset/lukket mandag, torsdag og fredag, da der bl.a. skal afleveres beton og asfalt til byggepladsen.


17/3-2023:

I uge 12 vil der fortsat være begrænset adgang til gården, da der bl.a. skal laves brønd- og asfaltarbejde på vendepladsen ved indkørslen til vores gård.


8/3-2023:

Adgang til gården vil fortsat i uge 11 være helt eller delvist begrænset.


6/3-2023:

Der vil fortsat være begrænset adgang til gården i tidrummet kl. 7-15 i uge 10. Beboere bedes fortsat ikke færdes i området, der også vil være afspærret med kegler og hegn


28/2-2023:

I forbindelse med nabobyggeriet vil der være begrænset adgang til gården kl. 7-15, da der vil være en del trafik med betonbiler. Beboere bedes ikke færdes i området, der også vil være afspærret med kegler og hegn.

Vi beklager den sene varsling.


10/2-2023:

Skanska har fået tilladelse af kommunen til at forlænge afspærringen af C.F. Møllers Allé til og med uge 10.


20/1-2023:

Der vil være arbejde på nabobyggegrunden lørdag d. 21/1, lørdag d. 28/1 og lørdag d. 4/2 i tidsrummet kl. 08.00-17.00.

I forbindelse med at der skal lægges fjernvarme ned til nabobyggeriet vil C.F. Møllers Alle være spærret i begge retninger ud for byggeriet. Afspærringen vil finde sted i uge 4, 5 og 6. Der vil fortsat være mulighed for at køre ind og ud af vores gård.


16/12-2022:

Skanska har fået tilladelse fra Københavns Kommune til at arbejde ekstra på byggepladsen mandag d. 19/12.

De har fået tilladelse til at arbejde frem til kl. 01.00 tirsdag d. 20/12.

Arbejdet vedrører støbning af gulv i kælderen, og der må forventes støjgener.


7/9-2022:

Skanska har lavet de sidste justeringer af deres situationsplan for nabobyggeriet. I den forbindelse har de fremsendt opdaterede projekttegninger, som kan ses nedenfor


27/8-2022:

I forbindelse med at nabobyggeriet skal støbe en rampe til nedkørsel, så vil indkørslen til gården været spæret onsdag d. 7. september.

Arbejdet påbegyndes om morgenen og forventes at vare hele dagen.


21/6-2022:

Skanska vil gerne markere, at der i forbindelse med byggepladsen ikke har været nogen ulykker de første 100 dage. Derfor vil Skanska opstille en pølsevogn torsdag d. 23. juni kl. 12.00 ved indgangen til byggepladsen, hvor foreningens beboere skal være velkomne til at komme og få en pølse.


4/3-2022:

Spærring for indkørsel af gård

I forbindelse med nabobyggeriet vil der være spærret for indkørsel til vores gård:

– tirsdag d. 8/3 kl. 10.30-15.30

– torsdag d. 10/3 kl.10.30-15.30

Spærring/omlægning af C.F. Møllers Allé onsdag d. 9/3 – fredag d. 11/3

Opstilling af tårnkran til montage af betonelementer er planlagt til perioden fra onsdag d. 9. marts til fredag d. 11. marts 2022.

I den forbindelse spærres C.F. Møllers Allé for gennemkørsel disse dage, efter samme princip som den 2 store betonstøbninger der blev gennemført i sidste måned.

Årsagen er at der benyttes en stor mobilkran til arbejdet.


16/2-2022:

Spærring/omlægning af C.F. Møllers Allé onsdag d. 23/2

I forbindelse med nabobyggeriet skal den sidste støbning af bundpladen finde sted onsdag d. 23/2. Det betyder at C.F. Møllers Allé vil være spærret på samme måde som vejen var d. 10/2, og der kan derfor forekomme ekstra larm denne dag. Arbejdet forventes færdigt kl. 20.00.


16/2-2022:

Bestyrelsen har modtaget flg. opdatering fra Skanska:

Væsentlige kommende aktiviteter

 • 3. og sidste støbning af bundpladen er planlagt til uge 8
 • Opstilling af tårnkran i byggegruben er planlagt til uge 10
 • Start montage af betonelementer er planlagt til uge 11

Hovedtidsplan

 • Ibrugtagning p-kælder forventet 2. kvartal 2023
 • Indflytning boliger forventet 4. kvartal 2023

Diverse

 • Facade (udvendige materialer) er godkendt af Københavns Kommune og By&Havn
 • Trafikspejl v. skurby
  • Spejlet fik lov til at sidde på lysmasten i ca. 1 dag – det sad desværre i vejen for affaldsbilen
  • Der arbejdes på et nyt beslag og bedre placering
 • Byggepladslys
  • Elektrikeren har gennemgået automatikken (tænd-sluk) – det burde nu være i orden
 • Arbejdstid
  • Kommunen har haft møde med KPC – her blev kommunens regler for støvende og støjende bygge- og anlægsaktiviteter indskærpet, reglerne fremgår af ”Bygge- og anlægsforskrift i København, december 2016”

2/2-2022:

Torsdag d. 10/2 vil der være omlægning/spærring af C.F. Møllers Allé. Se flg. besked fra Skanska:

I forbindelse med opførelse af ejendommen C.F. Møllers Allé 26 skal der gennemføres en stor betonstøbning torsdag d. 10. februar 2022.

Kommunen har givet dispensation for tidsrummet for støjende arbejde og tilladelse til midlertidig spærring / omlægning af trafikken på, C.F. Møllers Allé som vist på vedlagte tegningsbilag.

Støbningen påregnes at vare 12-13 timer og forventes færdig kl. 20.00.

2/2-2022:

Bestyrelsen har modtaget disse illustrationer fra Skanska, så man kan danne sig et indtryk af det kommende byggeri.


10/11-2021:

I forbindelse med nabobyggeriet, så vil der være såkaldt orienteringslys på byggepladsen i flg. tidsrum:

Hverdage kl. 6.30-09.45 og kl. 15.30-19.30

Lørdage kl. 6.30-09.45 og kl. 15.30-17.30


22/10-2021:

Det har vist sig, at Skanska ikke kan nå at genoprette indkørslen til gården, så den igen kan åbnes i dag, fredag. Indkørslen vil fortsat være lukket, og Skanska forventer først at være færdige med arbejdet i løbet af mandag eftermiddag


9/10-2021:

Den planlagte spærring af indkørslen til gården er udskudt en uge, da Skanska ikke har kunne nå at få de nødvendige materialer hjem. Derfor vil indkørslen først være lukket for kørende fra mandag d. 18/10 til torsdag d. 21/10 (begge dage inklusive).


6/10-2021:

Vejen ind til gården vil være afspærret for køretøjer i perioden mandag d. 11/10 til torsdag d. 14/10 (begge dage inklusive).

Årsagen er, at det har vist sig, at jorden ved indkørselsstykket er løsere end, hvad Skanska havde forventet. Derfor er belægningen også sunket.

For at kunne oprette dette, så bliver det desværre nødvendigt at lukke indkørslen i ovenstående periode. Der vil fortsat være mulighed for at passere for gående.

Skanska vil sørge for at vores affaldscontainere bliver afhentet og tømt.


20/9-2021: Skader opstået i forb. med nabobyggeri: Hvis du oplever skader i din lejlighed i forbindelse med Skanskas nabobyggeri f.eks. revner i væg/samlinger, skal du melde det dit eget forsikringsselskab. Skanska har oplyst os at deres forsikringsselskab er Tryg

RETTELSE (7/1-2022): Skader til anmeldes til foreningens forsikring. Læs mere øverst på denne side


12/8-2021: I forbindelse med opførelsen af nabobyggeriet har det vist sig, at vejen ind til vores gård ikke er registreret som ammunitionsikret hos Københavns Kommune. Derfor har Skanska været nødt til at indhente politiets tilladelse til midlertidigt at lukke delvist for vejen. Det betyder, at vejen vil være lukket for ind/udkørsel for biler i en to ugers periode startende fra mandag d. 16. august. Der vil fortsat være mulighed for at passere ind/ud for gående og cyklister. Politiet har godkendt dette – også i forhold til ambulancekørsel. Skanska vil i perioden sørge for, at vores skraldeskur i gården bliver tømt. De beboere, som står foran ind/udflytning og/eller har fået parkeringstilladelse i denne periode skal være opmærksom på dette.


28/5-2021: Skanska har fremsendt informationsmateriale bl.a. om en facebookside, hvor de også vil lægge informationer om byggeriet.


11/5-2021: Skanska påbegynder etablering af byggeplads i uge 20. Der vil blive sat hegn om byggepladsen, og passagen ved den østlige gavl vil blive spærret.


14/4-2021: Skanska afventer godkendelse fra kommunen, men her nedenfor ses afspærringen, som vil blive opsat, når godkendelsen foreligger. Det indebærer, at der i byggeperioden ikke vil være mulighed for at passere den østlige endegavl.


30/3-2021: Den første tidsplan er kommet fra Skanska. Se vedhæftede.


8/3-2021: Bestyrelsen har nu modtaget en kopi af både byggetilladelse og dispensation fra lokalplan.


27/1-2021: Bestyrelsen har været i kontakt med Skanska, der oplyser, at de ikke har modtaget byggetilladelse endnu og derfor ikke kender startdato.

Foreløbig tegning (fra myndighedsprojekt)


22/1-2021: Dette er aftalen, som bestyrelsen på foreningens vegne har indgået med Skanska.