Nabobyggeri

Her vil bestyrelsen løbende lægge informationer om nabobyggeriet.


Hvis du i forbindelse med byggeriet oplever støj eller støvgener, så skal du kontakte Københavns Kommune. Det gøres ved at udfylde en formular, som du finder via dette link: https://www.kk.dk/støj .

Du skal være opmærksom på, at en byggeplads må støje og støve på hverdage mellem kl. 7-19 og lørdage kl. 8-17. Der kan i nogle tilfælde være givet dispensation fra kommunens side. Hvis dette er tilfældet, så vil bestyrelsen modtage besked og lægge information om dette på denne side.

Normalt har Københavns Kommune også en “støjvagt”, som man kan ringe til udenfor de tidspunkter, hvor der må støjes og støves. Men p.t. er denne “støjvagt” lukket på grund af den nuværende COVID19 situation.

Læs mere på: https://www.kk.dk/støj


14/4-2021: Skanska afventer godkendelse fra kommunen, men her nedenfor ses afspærringen, som vil blive opsat, når godkendelsen foreligger. Det indebærer, at der i byggeperioden ikke vil være mulighed for at passere den østlige endegavl.


30/3-2021: Den første tidsplan er kommet fra Skanska. Se vedhæftede.


8/3-2021: Bestyrelsen har nu modtaget en kopi af både byggetilladelse og dispensation fra lokalplan.


27/1-2021: Bestyrelsen har været i kontakt med Skanska, der oplyser, at de ikke har modtaget byggetilladelse endnu og derfor ikke kender startdato.

Foreløbig tegning (fra myndighedsprojekt)


22/1-2021: Dette er aftalen, som bestyrelsen på foreningens vegne har indgået med Skanska.