mandag, februar 26, 2024

Husorden

En ejerforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.

Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen. Der skabes tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Husordenen er samtidigt et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde ejerforeningsbidraget på lavest muligt niveau. I den forbindelse er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og forestå som gode eksempler.

Den gældende husorden kan du se her:

Såfremt du måtte have forslag til ændringer til foreningens husorden skal du indsende det til bestyrelsen i forbindelse med en generalforsamling. Ændringer i husorden kan kun vedtages på en generalforsamling efter gældende regler