mandag, februar 26, 2024

For beboerne

Her vil du kunne finde en række informationer, som du forhåbentligt kan gøre brug af. Hvis du ikke lige kan finde det, som du leder efter, så brug evt. søgefunktionen her på hjemmesiden. Hvis det ikke hjælper, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Affald: Dit almindelige husholdningsaffald skal i 15 ltr.-poser og smides i affaldsskakten i opgangen. Brug ikke større poser, da de sidder fast i affaldskatten, og vi kan komme til at betale for udbedring. I gården står et storskraldsskur, hvor der kan afleveres bioaffald, storskrald (møbler, elektronikvarer m.v.). De præcise regler for hvad, der skal i hvilke container findes på kk.dk/affaldssortering. Du kan søge direkte her.

Pap skal i papcontainere, der står i aflukket i tilknytning til storskraldsrummet. Husk at skille pappet ad. Flasker, glas, aviser, reklamer og tøj til genbrug skal i de containere, der er placeret på ovre ved ind/udkørslen. For alle containere gælder det, at låget skal kunne lukkes. Det er ikke tilladt at stille ting for containerne, da renovationsfirmaet således ikke kan komme til containerne og tømme dem.


Elevator: I ejendommens elevatorer er der naturligvis en nødkaldsfunktion, hvis man sidder fast. Hvis man oplever andre driftsforstyrrelser, så kontakt venligst bestyrelsen, der sørger for, at det bliver ordnet.


Forsikring: Foreningen har tegnet en forsikring. Hvis der opstår en skade i din lejlighed, så kan det være, at foreningens forsikring dækker. Nedenfor finder du dækningsoversigten. Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på kr. 5.000,- som foreningen ikke nødvendigvis dækker. Foreningens forsikringspolicenummer er 1714601.

Skader skal anmeldes her.


Internet: Dansk Kabel TV leverer internet via det installerede netværk i ejendommen. Tilmelding sker via https://www.danskkabeltv.dk/ eller på telefon 69 12 12 12. Oplys foreningens navn “Ejerforeningen Det Flexible Hus” ved bestillingen.


Låse: Ved overtagelsen af lejligheden skal du gerne have fået et plastikkort (Protect Låse). Hvis dette ikke er tilfældet, så kontakt i første omgang sælger og derefter Protect Låse. Dette kort giver jer mulighed for bl.a. at få lavet flere nøgler, udskifte låsen m.v. mod betaling. Hvis I låser jer ude og skal bruge låsesmed så kontakt Protect Låse på tlf. 91 91 91 91 (døgnvagt) eller e-mail 91@91.dk


Multifunktionsrum: I kælderen ml. opgang 28 og 30 har foreningen et multifunktionsrum, som er åbent og kan til enhver tid anvendes af beboerne i Det Flexible Hus. Ved større arrangementer skal lokalet dog bookes. Læs mere her. Rummet er ikke et festlokale og kan således ikke bruges til fester efter kl. 22.


Navneskilt til postkasse og dørtelefon: Du skal sende en e-mail til info@aa-w.dk, hvor der i emnefeltet skal skrives ”Det Flexible Hus, C.F. Møllers Allé 28-48”. I e-mailen ska du/I udover jeres adresse skrive,hvad du/I vil have til at stå på postkassen og dørtelefonen. Efterfølgende sørger vores vicevært for, at der kommer navneskilt på begge dele. Dette gælder også, hvis du har ændringer. Navneskilt ved indgangen til din lejlighed skal du selv stå for (du må dog ikke fjerne selve skinnen, der sidder i væggen)


TV: YouSee leverer kabeltv via det installerede netværk i ejendommen. Tilmelding sker via www.yousee.dk eller på telefon 70 70 40 40.


Vand: I foreningen er der installeret et blødgøringsanlæg, der mindsker kalken i vandet. Vandets hårdhed er sat til 8dH. Dette skal du være opmærksom på i forhold til opvaske- og vaskemaskiner.


Vicevært: Aamann & CO står for den daglige drift af ejendommen. Det omfatter bl.a.. rengøring og vedligehold af ejendommens installationer og fællesarealer. Ved akutte tilfælde, hvor følgeskader må anses for uundgåelige, kan firmaet kontaktes på 72170717 døgnet rundt. Se mere under kontakt.