Kontakt

Administration

Foreningen har DEAS, som administrationfirma. hvis du har spørgsmål til opkrævning af fællesudgifter, forbrugsregnskaber (varme og vand), forsikringsanmeldelser, generalforsamling, status på foreningens økonomi og adresseændring f.eks ved udlejning m.v., så kan du kontakte Pernille Mørk, som er foreningens kontaktperson, på pkt@deas.dk  eller tlf. 39 46 69 52.


Bestyrelsen

Du kan kontakte foreningens bestyrelse på bestyrelse@detflexiblehus.dk


Ejendomsservice

Aamann & Wulff Aps står for den daglige drift af ejendommen. I dagtimerne kan ejendomsservice kontaktes i tidsrummet 08:00 – 15:00 på telefon 72170717 og tast 1. Eller skriv til info@aa-w.dk 

Vagt telefon uden for normal arbejdstid:  

Ejendommen er tilknyttet en 24 timers døgnvagt, hvor der kan ringes til VED AKUT opstået problemer i tidsrummet kl. 15.00 – 7:00. Telefon nr: 72170717. Ordningen skal uden for den normale åbningstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser mod bygningen eller alvorlige Driftsforstyrrelser. Et akut problem kan fx være:

  • Svigt i varmeforsyningen eller vandforsyningen i større omfang.  
  • Svigt i elforsyningen.  
  • Brud på vandledninger og rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.  
  • Skybrud.  

VIGTIGT: En akut skade er fx. ikke:  

  • En dør der ikke lukker ordentlig. 
  • En vandhane eller et rør der drypper forsigtigt  
  • Eller pæren er gået i opgangen. 

NB:  Ved brug af vagttelefonen, hvor det kræver at firmaet kommer ud – og skal låse håndværkere ind m.m – vil foreningen blive opkrævet ekstra betaling. 


Altandøre (træ og skinner) 

Eget valg. Foreningen anbefaler Casadana, tlf. 70 70 71 33


EL

Eget valg. Foreningen anbefaler Lindpro A/S, tlf. 70 10 16 17, da de kender ejendommen 


Glarmester 

Eget valg. Foreningen anbefaler Hans Jensen, tlf. 32 95 22 33, da de kender ejendommen


VVS

Eget valg. Foreningen anbefaler Enco VVS, tlf. 43 43 37 77, da de kender ejendommen.


Tømrer, maler o.a.

Efter eget valg