Nyhedsbreve

Her på siden vil du kunne finde de tre seneste nyhedsbreve. Som ejer af en bolig i Det Flexible Hus får du dem også tilsendt via e-mail sammen med referater fra bestyrelsesmøder. Hvis du ikke har modtaget dem via e-mail så kan det skyldes, at du ikke har oplyst e-mail adressen til vores administrator eller har skiftet e-mail adresse. Vær opmærksom på, at det p.t. kun er den, der i DEAS’ system er indskrevet som “ejer 1”, der får disse e-mails.


Nyhedsbrev, oktober 2022

Elevatorer

Der er pt. lidt problemer med nogle af elevatorerne. KONE (elevatorfirmaet) er på sagen, men firmaet har for tiden svært ved at skaffe reservedele.

Gulvvarme

Nu nærmer tiden sig for, at flere åbner for gulvvarmen i badeværelset. I den forbindelse er det altid en god ide, at lade lågen ind til vand/varmerørene være taget af det første døgns tid. På den måde undgår man dannelse af kondensvand, der løber ned til underboen.

Pap

Der henstilles til, at man sørger for at folde pappet ordentligt sammen inden det afleveres i containerne. Husk at brugte pizzabakker IKKE hører til i papcontainerne. De skal i restaffald.

Henstilling af ting i fællesrum og kælder

Såfremt man ønsker at give ting væk og stiller disse i fællesrummet eller i andre områder af kælderen, så bedes man fjerne dem igen senest en uge efter, hvis de ikke er afhentet. De kan evt. bortskaffes i skraldeskuret.

Siden sidst

Alle elevatorerne har nu fået udskiftet alarmer til en tidssvarende type.

Flere låse i hovdedøre er enten blevet repareret eller udskiftet.


Nyhedsbrev, september 2022

Ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag vedtaget. Referatet er sendt rundt og findes også her: https://www.detflexiblehus.dk/referat-generalforsamling/

Nabobyggeri

Skanska har lavet de sidste justeringer af deres situationsplan for nabobyggeriet. I den forbindelse har de fremsendt opdaterede projekttegninger. Disse er lagt tilgængelige på foreningens hjemmeside: https://www.detflexiblehus.dk/nabobyggeri/

Gulvvarme

Nu nærmer tiden sig snart for, at flere åbner for gulvvarmen i badeværelset. I den forbindelse er det altid en god ide, at lade lågen ind til vand/varmerørene være taget af det første døgnstid. På den måde undgår man dannelse af kondensvand, der løber ned til underboen.

Altanriste

Hvert forår og efterår er det en god ide at tilse altanristene på din altan. Her samler der sig hurtigt blade, små kviste m.m. Ristene kan nemt tages op med en tynd pind (eksempelvis en lille skruestrækker). Da de små afløb hænger sammen med naboernes, er det vigtigt at få det gjort, da snavset hurtigt hober sig op og forstopper hullet til selve nedløbsrøret, hvor regnvandet skal kunne løbe fra. Se i øvrigt mere på: https://www.detflexiblehus.dk/altan/


Nyhedsbrev, august 2022 

Ekstraordinær generalforsamling

Husk den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 10. august kl. 18.00 på Ørestad Gymnasium (i Multisalen)

Aftale med DKTV 

Som beskrevet i nyhedsbrevet fra juni, så er der indgået en aftale med DKTV om forbedring af vores internetforbindelse. Aftalen gælder i 3 år. Den indebærer, at vi uden betaling har fået etableret to internetforbindelser i kælderen, bl.a. i Varmecentralen i forbindelse med den nye Danfoss styring. Derudover er der opsat nye fibermoduler, som kan klare højere hastigheder hos de beboere, der bruger DKTV som internetudbyder. 

Nuværende hastighedFremtidig hastighedNuværende PrisFremtidig prisPrisforskel
100 Mbit150 Mbitkr. 121,00kr. 121,00kr. 0,00
200 Mbit300 Mbitkr. 171,00kr. 171,00kr. 0,00
400 Mbit500 Mbitkr. 211,00kr. 211,00kr. 0,00
600 Mbit800 Mbitkr. 251,00kr. 251,00kr. 0,00

Affald

Husk at affald, der skal i affaldsskakterne, altid skal emballeres i lukket poser (15 ltr.)

inden indkast i skakte, da løse plastposer sætter sig fast i ventilatorerne. Dette foråsager ubalance/støj mv. på blæserhjulene i ventilatorerne.

Det affald, som du afleverer i skraldeskuret i gården, skal sorteres. Man kan altid tjekke 

https://www.detflexiblehus.dk/affald-hvad-skal-hvor/ , hvis man er i tvivl, hvor de forskellige ting skal placeres. Eksempelvis skal planter i restaffald, medmindre det er større mængder. Så skal man selv bortskaffe det på en genbrugsstation. Foreningen skal betale tillæg, hvis der sorteres forkert.

Siden sidst

  • Servicering af de høje elevatorer (opg. 30, 32, 34 og 40)
  • Servicering af ventilatorer på taget

Nyhedsbrev, juli 2022 

P-tilladelser

På grund af sommerferie vil der i perioden d. 10/7 – 31/7 ikke være mulighed for at skrive til bestyrelsen for at få p-tilladdelser til håndværkere. Så hvis man ønsker p-tilladelse til denne periode samt start august, så skriv til bestyrelsen senest fredag d. 9/7 kl. 14.00

Husk at skrive firmanavn, registreringsnummer på bilen og dato.

Bookning af fælleslokale

På grund af sommerferie vil der i perioden d. 10/7 – 31/7 ikke være mulighed for at skrive til bestyrelsen for at booke fælleslokalet. Så hvis man ønsker at booke fælleslokaket til denne periode samt start august, så skriv til bestyrelsen senest fredag d. 9/7 kl. 14.00

Husk at skrive navn, adresse, dato og tidsrum.

Fælleslokale

Der er nu i bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der vil kigge på, hvad der kan gøres af lettere renovering af fælleslokalet. Når der er fundet en løsning meldes dette naturligvis ud. Bestyrelsen henstiller til, at man ikke stiller møbler, legetøj m.v. i fællelokalet.

Siden sidst

Indgangsdøre mod gård, park og kældre har fået justeret dørmpumper og smurt låse.


Nyhedsbrev, juni 2022 for E/F Det Flexible Hus

Nyhedsbreve
Nyhedsbreve fra bestyrelsen bliver udsendt via DEAS’s websystem, der dog kun har mulighed for at sende til én af ejerne i hver lejlighed. Så bestyrelsen opfordrer til, at man videresender nyhedsbrevet, hvis der er mere end en ejer. Nyhedsbrevet kan man også finde på foreningens hjemmeside.


Gadedøre
Husk at tjekke gadedørene lukker ordentligt, når man går ud og ind. Vi får i løbet af de kommende måneder gennemgået dørpumperne, så de virker bedst muligt.

Altaner
Bestyrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på, at det ikke er tilladt at have eksempelvis blomsterkasser og lignende hængende på ydersiden af altanerne.

Tjek under køkkenvask

Flere beboere har den seneste tid oplevet, at vandlåsen under køkkenvasken har været utæt med efterfølgende vandskade (også hos underboen). Derfor er det en god ide at tjekke vandlås og pakninger løbende. Eventuelle skader dækker foreningens forsikring ikke. Det skal man sørge for, at ens egen forsikring gør.

Rens af afløb

Husk deadline d. 21. juni, hvis man ønsker at gøre brug af tilbuddet om rens af afløb i forbindelse med køkken og badeværelse. Tilbuddet blev sendt rundt d. 3. juni.

Aftale med Dansk KabelTV. (DKTV)


Der er nu indgået en aftale med DKTV om forbedring af vores internetforbindelse. Aftalen gælder i 3 år. Den indebærer, at vi uden betaling har fået etableret to internetforbindelser i kælder. Bl a i Varmecentralen i forbindelse med den nye Danfoss styring. Derudover bliver deropsat nye fibermoduler, som kan klare højere hastigheder.
Fremover vil vi kunne få leveret følgende hastigheder og til viste pris pr måned.
150/150 Mbit Til 109.-
300/300 Mbit Til 159.-
500/500 Mbit Til 199.-
800/800 Mbit Til 239,-
Vores hastigheder og priser i dag er:
100/100 Mbit Til 109.-
200/200 Mbit Til 159.-
400/400 Mbit Til 199.-
450/optil 600 Mbit Til 239.-
Telefoni og service priser forbliver som de er i dag.


Siden sidst
1) Den årlige vinduespolering er blevet gennemført.
2) De cykler, der har været markeret med et mærkat er nu blevet bortskaffet.
3) Viceværten har gennemført oprydning i opgange og på reposer, og der har været mulighed for at hente overskydende ting i værkstedet ved siden af fællesrummet. Uafhentede ting er nu blevet bortskaffet.
4) Der er blevet udskiftet tre ventilatorer på taget. Der mangler nu at blive skiftet fire ventilatorer. Dette vil ske i løbet af 2023/24.
5) Der er nu monteret en styring på foreningens fjernvarmeanlæg, så afkølingsgraden bliver bedre. Jo højere afkølingsgraden er, jo mindre risiko er der for, at vi skal betale ekstra.
6) Der er ophængt nye opslagstavler i indgangspartierne