mandag, februar 26, 2024

Nyhedsbreve

Her på siden vil du kunne finde de tre seneste nyhedsbreve. Som ejer af en bolig i Det Flexible Hus får du dem også tilsendt via e-mail sammen med referater fra bestyrelsesmøder. Hvis du ikke har modtaget dem via e-mail så kan det skyldes, at du ikke har oplyst e-mail adressen til vores administrator eller har skiftet e-mail adresse. Vær opmærksom på, at det p.t. kun er den, der i DEAS’ system er indskrevet som “ejer 1”, der får disse e-mails.


Nyhedsbrev, januar 2024

(for English: please use Google Translate)

Østfacade projekt

På den ekstraordinære generalforsamling i 2022 blev et større projekt vedtaget (https://www.detflexiblehus.dk/wp-content/uploads/2022/09/2022-Referat-ekstraordinaer-generalforsamling-10.08.2022.pdf ). Betalingen for dette projekt vil snart blive forelagt. Det vil ske gennem en henvendelse fra vores administrationsfirma, DEAS, som vil bede dig om at tage stilling til, om din del af betalingen skal foregå over den månedlige boligafgift eller ved at indbetale det fulde beløb på en gang. Vær opmærksom på, at der i brevet vil være en dato for, hvornår du skal have taget stilling. Hvis du ikke tager stilling inden den dato, vil du automatisk komme på Fælleslånet.

Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 14. marts. Indkaldelsen vil blive udsendt direkte fra DEAS. Har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, så se vedtægterne for hvornår forslag skal være indsendt: https://www.detflexiblehus.dk/vedtaegter/

Altanriste

Husk at efterse altanristene på din altan. Her samler der sig blade, små kviste m.v. Ristene kan nemt tages op med en tynd pind (eksempelvis en lille skruetrækker). Da de små afløb hænger sammen med naboernes, er det vigtigt at få det gjort, da snavset hurtigt hober sig op og forstopper hullet til selve nedløbsrøret, hvor regnvandet skal kunne løbe fra. Manglende vedligeholdelse kan føre til vandskader i bygningen.


Bortskaffelse af juletræer:


Nyhedsbrev, december 2023

(for English: please use Google Translate)

Udskiftning af bæringer i vinduer 

Som besluttet på seneste generalforsamling er alle bæringer i sidehængte vinduer nu blevet udskiftet. Bestyrelsen vil gerne takke for tålmodigheden, da arbejdet er blevet forsinket af flere omgange.

Affald

Den seneste tid har vi desværre oplevet, at affaldet bare er blevet lagt tilfældige steder i skralde- og papskuret. Når I ser, at container er fuld, så tag skraldet med op på altanen og aflever det, når container er blevet tømt. Husk at sortere affaldet korrekt og fold papkasser, så bestyrelsen og andre ikke skal bruge tid på dette. Københavns Kommune har netop sendt en brochure med reglerne. Ellers kan du altid finde dem her: https://www.detflexiblehus.dk/affald-hvad-skal-hvor/.

Støjgener

Skal du holde fest, så er det altid en god ide at advisere naboerne og beboerne i opgangen. Og du skal huske foreningens husorden, hvor der bl.a. står:

Støj: Musik og støjende adfærd skal holdes på et plan så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Ved afholdelse af fester skal beboeren informere de øvrige beboere i god tid inden og således sikre at de er orienterede om mulig støjen. Musik skal være dæmpet mellem kl. 22:00 og 08:00. Højtalere, vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på nogen anden måde er til gene for ejendommen eller andre beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 21:00 og 07:00. Lørdag, søn- og helligdage dog mellem 18:00 og 9:00

Du finder husordenen her: https://www.detflexiblehus.dk/husorden/

Julemad

Højtiden står for døren og husk i forbindelse med tilberedning af julemaden, at det altid er en god ide at sørge for, at man ikke hælder overskydende fedt og lignende i køkkenvasken – brug køkkenrulle og smid det i madaffalds spanden – da vandlåsen og rørene hurtigt stoppes til af fedt. Skulle uheldet være ude, så kan du her læse mere om, hvordan du renser vandlås m.v.: https://www.detflexiblehus.dk/rensning-af-vandlaase/  

Juletræer

Efter jul vil der igen i år være mulighed for at aflevere sit juletræ i gården ved siden af skraldeskurret. Der vil senere blive meldt ud, hvornår man senest skal have stillet juletræet ned for afhentning.


Nyhedsbrev, oktober 2023

(for English: please use Google Translate)

Gulvvarme i badeværelser 

Nu nærmer tiden sig for, at flere åbner for gulvvarmen i badeværelset. I den forbindelse er det vigtigt at undgå, at der opstår kondensvands i ”teknikrummet”. Derfor er det en god ide at tage lågen af ”teknikrummet” i et døgns tid eller to. 

Varme i radiator

Hvis du oplever, at dine radiatorer ikke fungerer, så skyldes det ofte, at stiften inde under termostaten har sat sig fast. Det kan man relativt nemt selv afklare. Se instruktionsvideo fra HOFOR : https://www.hofor.dk/generelle_raad_varme/radiatoren-varmer-ikke/

Desuden er det en god ide minimum hvert kvartal at dreje termostaten et par gange. Dermed er der mindre risiko for, at stiften sætter sig fast.

Hvis du fortsat har problemer, så undersøg om din over- eller underbo også har problemer. Hvis dette er tilfældet, så kontakt gerne bestyrelsen. Hvis det kun er dig, der har problemet, så skal du selv kontakte et VVS firma og afholde udgiften.

Emhætte og filter

Hvis du overvejer at udskifte din emhætte i køkkenet, er det vigtigt, at den nye emhætte har “passivt sug”. Det er din pligt som ejer at sørge for dette. Hvis den ikke har det, så kan det påvirke udsugningen i hele opgangen. Når du køber en ny emhætte, så sikr dig, at det er en “emhætte til centralventilation”.

Husk også at rengøre og evt. udskifte filteret, når det er nødvendigt. De fleste filtre kan med fordel rengøres ved en tur i opvaskemaskinen eksempelvis en gang om måneden.

Har man den oprindelige emhætte, fra da bygningen blev opført, så kan du evt. købe et nyt filter på CJDele eller Reservedele.nu. Modellen hedder ”EXHAUSTO ESL 140 AE”