mandag, februar 26, 2024

Kontakt

Administration

Foreningen har DEAS, som administrationsfirma. hvis du har spørgsmål til opkrævning af fællesudgifter, forbrugsregnskaber (varme og vand), forsikringsanmeldelser, generalforsamling, status på foreningens økonomi og adresseændring f.eks ved udlejning m.v., så kan du kontakte Peter Westerdahl, som er foreningens kontaktperson, på pwes@deas.dk  eller tlf. 77 89 02 14.

Husk at tilmelde dig digitalpost. Så får du indkaldelse til generalforsamling, regnskab, budget m.m. direkte i din e-boks. Tilmelding sker via https://deas.dk/digital. Samtidigt sparer foreningen penge på porto.


Bestyrelsen

Du kan kontakte foreningens bestyrelse på bestyrelse@detflexiblehus.dk


Ejendomsservice

Aamann & CO står for den daglige drift af ejendommen. I dagtimerne kan ejendomsservice kontaktes i tidsrummet 08:00 – 15:00 på telefon 72170717 og tast 1. Eller skriv til info@aa-w.dk 

Vagt telefon uden for normal arbejdstid:  

Ejendommen er tilknyttet en 24 timers døgnvagt, hvor der kan ringes til VED AKUT opstået problemer i tidsrummet kl. 15.00 – 7:00. Telefon nr: 72170717. Ordningen skal uden for den normale åbningstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser mod bygningen eller alvorlige Driftsforstyrrelser. Et akut problem kan fx være:

  • Svigt i varmeforsyningen eller vandforsyningen i større omfang.  
  • Svigt i elforsyningen.  
  • Brud på vandledninger og rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.  
  • Skybrud.  

VIGTIGT: En akut skade er fx. ikke:  

  • En dør der ikke lukker ordentlig. 
  • En vandhane eller et rør der drypper forsigtigt  
  • Eller pæren er gået i opgangen. 

NB:  Ved brug af vagttelefonen, hvor det kræver at firmaet kommer ud – og skal låse håndværkere ind m.m – vil foreningen blive opkrævet ekstra betaling. 


Altandøre (træ og skinner) 

Eget valg. Foreningen anbefaler Casadana, tlf. 70 70 71 33


EL

Eget valg. Foreningen anbefaler ReEl Installation, tlf. 70 25 00 73. Husk at oplyse at der er rabataftale med E/F Det Flexible Hus


Glarmester 

Eget valg. Foreningen anbefaler Hans Jensen, tlf. 32 95 22 33, da de kender ejendommen


Låse: Ved overtagelsen af lejligheden skal du gerne have fået et plastikkort (Protect Låse). Hvis dette ikke er tilfældet, så kontakt i første omgang sælger og derefter Protect Låse. Dette kort giver jer mulighed for bl.a. at få lavet flere nøgler, udskifte låsen m.v. mod betaling. Hvis I låser jer ude og skal bruge låsesmed så kontakt Protect Låse på tlf. 91 91 91 91 (døgnvagt) eller e-mail 91@91.dk


VVS

Eget valg.


Tømrer, maler o.a.

Efter eget valg