Rensning af vandlåse

Vandlås i brusekabine

Vandlåsen i brusekabinen kan normalt tages op med hånden. Sidder den for fast kan den løsnes ved at trække i den med en tang med flade (ikke skærende) kæber. Vandlåsen renses enklest og mest hygiejnisk ved at skylle den i en spand med varmt vand. Brug evt. opvaskemiddel i vandet. Indholdet i spanden skylles ud i toilettet.

Med vandlåsen og gulvristen fjernet skylles renden under risten og afløbet, hvor vandlåsen har sin plads, grundigt. 

Sørg for at anbringe vandlåsen helt ned i gulvafløbet bagefter. Denne “operation” bør udføres hver anden måned. Måske oftere hvis der kommer meget hår og andet affald i håndvasken og ved brug af brusekabinen. Eller hvis vaskemaskinen bruges meget ofte da sæberester kan være med til at stoppe røret fra håndvasken til vandlåsen. 

Vandlås under køkkenvask

Vandlåsen under køkkenvasken kan skilles ad. Skru forsigtigt med to hænder på samlingerne omkring U-røret. Hold en spand eller andet under. Vandet, og hvad der ellers er, i vandlåsen skvulper meget let ud. Rens vandlåsen i en spand varmt vand, som beskrevet ovenfor.    

Skal alle rørene under køkkenvasken renses,så bør slangen fra opvaskemaskinen afmonteres fra røret for ikke at beskadige slangen. 

Vær MEGET forsigtig og omhyggelig, når vandlåsen / U-røret herefter skal samles og skrues sammen med de andre rør. Sørg for at alle pakninger er rene og hele og sidder korrekt inden rørdele skrues sammen.  

Denne “operation” bør udføres et par gange om året. Oftere hvis der kommer fedt, kaffegrums, theblade, sand og andet køkkenaffald i køkkenvasken. 

Check at samlingerne er tætte ved at holde et stykke køkkenrulle omkring hver enkelt, og skyl vand ud igennem vasken. Utætheder kan igennem længere tid give vandskader hos dig selv og i lejligheden nedenunder!  

Der kan anvendes en gummirenser / -svupper / sugekop for at skaffe luft igennem og bringe en forstoppelse i opløsning. Kom vand i vasken, og anbring sugekoppen helt tætsluttende hen over risten i bunden af vasken.  

Der pumpes en 10-12 gange ved at presse og slippe stangen på sugekoppen. Det kan ofte løsne en forstoppelse, men ikke hvis den er stor og fast. Hold en klud tæt hen over overløbet øverst i vasken. Det kan sprøjte ud dér, hvis sugekoppen bruges meget kraftigt. 

Ingen kemikalier i afløbet 

Kemikalier skal aldrig i afløbet. De er til skade for biologien på renseanlægget. Dette gælder også “afløbsrens” og fx kaustisk soda og klorin. Desuden kan mange kemikalier i værste fald ødelægge rørene i lejligheden, så der sker vandskader hos dig selv og i lejligheden nedenunder!  

Maling(rester), terpentin, olie og lignede skal ALDRIG i hverken vaske eller toilet. Det er kemikaliaffald og skal forsvarligt emballeret afleveres i gårdens skab for kemikalieaffald. Eller afleveres på kommunens genbrugsstation, specielt hvis det er større mængder. 

Ved voldsomme forstoppelser kan der anvendes en spiralsplit. Det er en tynd spiralsnoet, kraftig stålkabel, der er oprullet i et plasthus. Det skal ALTID være af typen med rund afslutning yderst på stålkablet og skal udføres af en professionel VVS’er